Građevinska limarija i krovopokrivačke usluge

Paraleleno sa širenjem našeg poslovanja širimo i naše usluge. Druga osnovna djelatnost je građevinska limarija i krovopokrivačke usluge. Stoga smo se kroz ovu djelatnost specijalizirali za: postavu oluka, limenih klupčica i vertikalnih odvoda; postavu i izmjenu svih vrsta krovova; sanacije krovnih pokrova; tesarske radove; čišćenje žljebova i odštopavanje vertikalnih odvodnih cijevi; ostale limarske poslove (opšavi dimnjaka, izmjena te postava gromobrana i snjegobrana itd.).Dom je tamo gdje ste Vi…