Sanacija fasade – Richterovi neboderi

Jedna od naših usluga je sanacija fasada na teško dostupnim mjestima. Budući da smo specijalizirani za visinske radove i industrijski alpinizam, bila nam je čast odraditi nužne građevinske zahvate na poznatim trnjanskim neboderima, tzv. Raketama. Dijelovi fasada Rakete su otpadali te postali opasni za prolaznike. Iste smo odbili te prije same sanacije odradili i antikorozivnu zaštitu armature. Prolaznici su sigurni, a Rekete spremne za let zagrebačkim nebom.